მთავარი

     რა არის AuPair პროგრამა?
    ოპერის და ოჯახის ვალდებულებები
     პროგრამაში მონაწილეობის პირობები

    კითხვა-პასუხი, რჩევები

    საბუთების ფორმები და მომზადების წესები
     ჩვენი მომსახურება
     კონტაქტი
 
 

ჩვენი სააგენტო ასებობს 2002 წლიდან და მოღვაწეობს ძირითადად განათლების სფეროში. ჩვენ გვაქვს კეთილმოწყობილი თანამედროვე სასწავლო ცენტრი (http://www.study.spar.ge), სადაც ნებისმიერ მსურველს საშუალება აქვს გაიაროს შესაბამისი სასწავლო პროგრამა, ასევე აითვისოს თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები.

რაც შეეხება "AU PAIR" პროგრამას, მასზე მუშაობა დავიწყეთ 2005 წლიდან, ამ პროგრამის ფარგლებში გაგზავნილი გვყავს მრავალი ახალგაზრდა და ამჟამადაც წარმატებით ვახორციელებთ.

ამ პროგრამის ფარგლებში შესაბამის ქვეყანაში ვთანამშრომლობთ ოფიციალურად მომუშავე და ღირსეულ სააგენტოებთან, რომლებიც ჩვენს მიერ შერჩეული კანდიდატებისათვის ეძებენ მასპინძელ ოჯახებს (რაც მათი მხრიდანაც ანკეტირებით და შესაბამისი პროცედურების გავლით ხდება), ხოლო შემდგომ იქ ყოფნისას ახდენენ ზედამხედველობას მათზე, ასევე ეხმარებიან ოპერებს მასპინძელ ოჯახთან მოულოდნელად წამოჭრილი პრობლემატური სიტუაციების მოგვარებაში.

"AU PAIR"-ის პროგრამის ფარგლებში ვახორციელებთ კვალიფიცირებული და ღირსეული კანდიდატების შერჩევას (ვინც აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის ყველა საჭირო პირობას) და მათ გამგზავრებას ევროპის შესაბამის ქვეყანაში.

 
 


online certification. ონლაინ სერტიფიცირება
Online Certificate (Certification)

 © 2007 SPAR

AuPair? ვალდებულებები მონაწილეობის პირობები საბუთების მომზადება კონტაქტი
 


PR-CY.ru